Svenska Tennisförbudet

Verksamhetsberättelse

Svenska Tennisförbundet bildades redan 1906 och har till uppgift att verka för tennisens utveckling i Sverige. Förbundets verksamhetsberättelse hade behov av en ny design och grundtemat blev den gula färgen. Färgen ska inspirera och ge uppmärksamhet åt svensk tennis men även förmedla känslan när den är som bäst; på sommaren.