Marknadsinformation

Grafisk identitet
Webbsida

Marknadsinformation i Sverige AB levererar tjänster gällande person- och företagsinformation. Marknadinformations egenutvecklade system för målgruppsurval har utvecklats i syfte att kunder enkelt ska få fram rätt målgrupp. Novium har skapat en grafisk identitet och hemsida med Företagskontakt.se och Personkontakt.se som undervarumärken.