Hubbster

Grafisk identitet
Illustration

Hubbster erbjuder ett unikt och effektivt sätt att förvandla strategier från ord på papper till konkret verklighet i organisationer. I praktiken innebär det lite snack men desto mer verkstad. Noviums jobb var att skapa en webbplats som gör företag medvetna om hur viktig implementingfasen är och hur man kan få hjälp genom Hubbsters egna verktyg CoreHub. Vi har utvecklat front-end och back-end.